Hírek

Hírek, információk

Intézményi háttér változása

A Kormány 59/2019. (III. 25.) számú rendelete alapján a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya további 5 osztályával együtt kiválik a kormányhivatal szervezetéből és a Lechner Tudásközpont (Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) részeként működik tovább. A kiválásra közfeladat-ellátási és tovább-foglalkoztatási kötelezettséggel – jogutódlással 2019. április 1-én kerül sor. Az átalakulás számos jogi, eljárásrendi és formai következménnyel fog járni, kérjük ügyfeleinket és kollégáinkat, hogy rendszeresen látogassák weboldalunkat, ahol az aktuális helyzetről beszámolunk.

Tovább